Home > Company Profile > Media

Media

RENIAS's products have been featured in several news pieces.

News outlets featuring RENIAS products

 • TV Broadcasts

  • "Kyogaku Bancho" (TBS Television) / Oct 3, 2012
  • "E-Town" (RCC Television) / Aug 11, 2012
  • "Downtown no Kagi no Tsukaiyaarahen de!!" (Nippon Television) / Dec 31, 2010
  • "Ochanomizu Hakase" (TBS Television) / Dec 14, 2010
  • "Tobidase! Kagaku-kun" (TBS Television) Jul 10, 2010
  • "Sekai Marumie! TV Tokusobu" (Nippon Television) / Nov 9, 2009
  • "Hanasaki ka Times (Aki no Bohan Special)" (CBC Television) / Oct 24, 2009
  • "World Business Satellite (Gi Ari! Nippon no Sokojikara)" (TV Tokyo) / Jun 8, 2009
  • "Sokai Joho Variety Sukkiri!!" (Nippon Television) / Nov 11, 2008
  • "Gya! Do Suru!? Kinkyu Taisho no Senmon Gakko" (Nippon Television) / Sep 15, 2008
  • "Hiroshima Hatsu! Yume no Torimichi" (Hiroshima Television) / Apr 13, 2008
 • Magazines

  • Keizai Report
  • Bingo Keizai Report
  • Chugoku Business Joho
  • Nikkei Automotive Technology
  • Nikkei Monozukuri
  • Kenzai
  • Takarajima
  • Nikkei Trendy
  • DIME
 • Newspapers

  • The Chemical Daily
  • Business Line
  • Nihon Keizai Shimbun
  • Nikkei Business Daily
  • Nikkei Ryutsu Shimbun (Nikkei Marketing Journal)
  • Chugoku Shimbun
  • Sanyo Nichi-Nichi Shimbun